Hjemmeside om Åndelig Omsorg: www.aandeligomsorg.dk

 

Samarbejdspartnere:

 

KFS arbejder for, at kristne studerende mødes på studiestedet. På flere sygeplejeskoler i landet er det grupper af kristne, som har kontakt med KFS. De mødes regelmæssigt til fælles bibellæsning og bøn, hygge og snak om faglige problemstillinger med relation til den kristne tro. DKS samarbejder med KFS.
Link: Kristeligt Forbund for Studerende (KFS)

 

DKS er medlem af NCFI
Link:Nurses Christian Fellowship International (NCFI)

 

SMF er et kristent fællesskab der støtter kristent sundhedspersonale som udsendes til evangeliserende og praktisk arbejde i den 3. verden.
SMF virker blandt sundhedspersonale i Danmark for at udbrede evangeliet og styrke det kristne fællesskab samt for at skabe forståelse for nødvendigheden af at drive missionsarbejde.
Link:Sundhedspersonalets Missions Fællesskab (SMF)

 

KriSoS er en tværkirkelig og tværfaglig forening, som ser betydningen af at styrke kristen holdning, kristne værdier og livsstil i social- og sundhedssektoren.

Link: KriSoS

 

Kristelig Lægeforening samler læger og medicinstuderende med interesse for og engagement i den kristne tro.

Link: Kristelig Lægeforening

 

Kristelig Handicapforening (KH) er en evangelisk luthersk forening. KH har tre formål:

  • at fremme forkyndelsen af det kristne budskab blandt handicappede og deres pårørende
  • at
  • at fremme oprettelse af kristne bofællesskaber for handicappede og varetage disses interesser

 

  • at varetage de handicappedes sag generelt til bedste for de handicappede og deres familier.

LInk: Kristelig Handicapforening

 

Trospraksis.tv er designet for at give dig en mulighed til at smage på, etablere og vedligeholde en kristen åndelig praksis. Trospraksis.tv kan ses på computer, tablet og mobil overalt, hvor du har adgang til internettet.
Vi har videoer med guidede meditationer, bønner, undervisning og videoer til inspiration for bønslivet, og vi udvikler e-kursus og redskaber til at opbygge fællesskab.

Link: Trospraksis.tv


 

Andre links:

Dansk Sygeplejeråd
Danske Diakonforbund
FOA
Klf, kirke og medier
Sundhedskartellet
UNICEF

Aktuelt

2 IMG 3865

Åndelig omsorg

Hvordan indgår jeg i en dialog med patienten om hans eksistentielle behov? Hvad siger jeg, hvis patienten udtrykker, at hun er bange for at dø?

4 IMG 3901

Stress og sygepleje

Kan stress undgås i en presset hverdag? Hvordan forholder jeg mig til urimelige krav? Hvad kan jeg gøre for at opleve et arbejdsmiljø præget af overskud?

omsorgspris

Omsorgspris

DKS kalder sig ”et forum for værdig pleje”. For at fremme en værdig pleje har vi siden 2015 hvert år kåret en vinder af DKS’ Omsorgspris. Prisen går til en sygeplejerske...

litteratur

Litteratur

Her vil du finde anmeldelser af bøger, der har relation til omsorg, etik, eksistens, tro og værdig pleje. Husk, du vil også finde litteratur, der har med åndelig omsorg at gøre...

Seneste artikler

DKS nyhedsbrev

Hold dig opdateret med nyheder fra vores forening.

DKS medlemskab

Ønsker du at være medlem af vores forening.